Peygamber Auguste Comte,Nedir Bu İnsanlık Dini?

Auguste Comte,19.yy’da yaşamış ve aktif olmuş pozitivist bir sosyolog.İnsanlık dininin başladığı yer de tam burada;pozitivist olmasında. Pozitivizm ya da olguculuk, insan için olumlu, yapıcı olanın yalnızca olguları gözlemleyerek betimlemek olduğunu ileri süren öğretidir. Doğa bilimlerini bilginin tek gerçek kaynağı olarak gören,Comte’un 19.yy’da ortaya attığı düşüncedir*.Sosyoloji kelimesini ilk kullanan sosyolog olduğu bilgisini de verdikten sonra asıl merak […]