8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Tarihin yaşadığımız bu kısımlarında çokça gündemimizde yer alan Feminizm hakkında yazmak istedim.Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik muhtelif ideolojiler,toplumsal hareketler ve kitle örgütlerinden oluşan harekettir.Ezenler ve ezilenler arasındaki çatışma ve ezilenlerin hakkını alması için katettiği yol,elbette çiçekli değildi.Kapitalizmin ortaya çıkışıyla beraber kadınlar da bu zincirin bir halkası olarak fabrikada çalışmaya başladılar.Kadınlar,erkekler,kız […]