Evliliğe Evrimsel Bir Bakış Açısı:Anaerkillikten Ataerkilliğe

Ailenin oluşumuna sandığımızın aksine aşk ve sevgi değil,ekonomi ve mülkiyet etki etmiştir.Aşk,19.yüzyılda ortaya çıkan bir etkidir.Engels’in Morgan’dan etkilenen araştırmalarına göre dünyanın var oluşundan bu güne kadar oluşmuş tüm evlilikler miras-mülkiyet bundan dolayı da ekonomi temellidir.Engels aile konusuna evrimci yaklaşmıştır ve aşamalı olarak tasvir etmiştir.Bu aşamalar sırasıyla;Yabanıllık,Barbarlık,Uygarlık’tır. Bu aşamalar önemlidir çünkü alışık olduğumuzun aksine ilk aile […]