İnsanın Kendine Yabancılaşması

Öncelikle yabancılaşmanın tanımını yapacak olursak;yabancılaşma,izolasyon ve uzaklaşma durumuna denir.’’Yabancı’’ kelimesinden türetilen kavram,’’yerli olmayan’’ ve dolayısıyla  ‘’ona bir biçimde uygun düşmeyen’’ anlamına gelmektedir.Ayrıca bireylerin kendi yaşamlarının kontrolün imkanını kaybetmelerini,birbirlerinden veya bir ortamdan uzaklaşmalarını ifade eden bir kavramdır.*Yabancılaşma tarihin her çağında kendisini gösterse de kapitalizm ile birlikte zirve noktasında kendini göstermiştir.Kapitalizm deyince aklımıza ilk gelen kişiyle yani […]